1. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w zależności od rodzaju pojazdu:
- rower lub motorower – 105 zł brutto;
- motocykl – 210 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 460 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 575 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 810 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 1200 zł brutto;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1400 zł brutto.

2. Opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w zależności od rodzaju pojazdu za każdą dobę przechowywania:
- rower lub motorower – 16 zł brutto;
- motocykl – 23 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 35 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 47 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 68 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 126 zł brutto;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 150 zł brutto.

Powyższe opłaty należy wpłaca
na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
nr konta: 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666