ROK 2023

1. Uchwała Nr 492/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023.

Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023

3. Uchwała nr 505/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

* * *

ROK 2022

1. UCHWAŁA NR 383/22 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022"

- wzór ofert
- oświadczenie

2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 383/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 8 lutego 2022 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022.

3. Uchwała nr 400/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 marca 2022 r w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadań powiatu brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku