UCHWAŁA NR 467/22
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 15 listopada 2022 r.


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2023

Załącznik:
Uchwała Zarządu Powiatu

 

* * *

UCHWAŁA NR 466/22
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 15 listopada 2022 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2023

Załącznik:
Uchwała Zarządu Powiatu

* * *

UCHWAŁA NR 363/21
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 20 grudnia 2021 r

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2022

Załącznik:
- Uchwała Zarządu Powiatu

* * *

UCHWAŁA NR 350/21
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2022

Załącznik:
- Uchwała 

- formularz zgłoszeniowy na członka Komisji

 

* * *

UCHWAŁA NR 349/21
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego
w roku 2022

- Uchwała Nr 349/21
- wzór oferty

* * * 

UCHWAŁA NR 240/20
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

- UchwałaNr 240/20

* * * 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 234/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021.

- Protokół z posiedzenia Komisji

* * *

UCHWAŁA NR 234/20
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

- Uchwała Nr 234/2020

 * * *

UCHWAŁA NR 228/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

- UCHWAŁA ZARZĄDU (doc)

- UCHWAŁA ZARZĄDU (pdf)

- Załącznik do uchwały

- Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji

 

* * *

 

UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

- Uchwała zarządu wraz ogłoszeniem i załącznikami do ogłoszenia (doc.)

- Uchwała zarządu wraz ogłoszeniem i załącznikami do ogłoszenia (pdf.)

- wzór oferty (doc.)