Zarząd Powiatu w Brzozowie
ogłasza konsultacje społeczne 
dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie

Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Wszelkie szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania zamieszczone są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego