Podstawa prawna:
Art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki:
- dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku: 17,00 zł
Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 lub na konto: PKO BP 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768
Tytuł: opłata skarbowa - zaświadczenie

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z potwierdzeniem opłaty skarbowej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1/sekretariat/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Pobierz:
- wniosek