Od 1 marca 2013 r. w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozowie pod adresem:https://brzozowski.webewid.pl został uruchomiony serwis internetowy WebEWID, umożliwiający elektroniczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz świadczenie usług wyszukiwania i przeglądania danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Konieczność uruchomienia powyższego oprogramowania wynikła z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzenia z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

System ten umożliwia m. in.:
•    dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
- zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą sieci internetowej,
- pobieranie materiałów geodezyjno-kartograficznych potrzebnych do wykonania zgłoszonych prac,
- przeglądanie dostępnych w zasobie map numerycznych,

•    dla jednostek samorządu:
- przeglądanie dostępnych w zasobie map numerycznych,
- wgląd do danych ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy,

•    dla osób fizycznych:
- przeglądanie dostępnych w zasobie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapy.

WebEWID - Powiat Brzozowski