herb powiatu

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

Gdzie?

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, II piętro, pokój nr 26 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach:

8.00 – 12.00 - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
13.00 – 17.00 – środa

Rejestracja: 605 662 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” w Rzeszowie, codziennie w godzinach:

8.00 – 12.00 od poniedziałku do czwartku
12.00 – 16.00 piątek

TELEFON: 13 3061146, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 605 662 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nozdrzcu – w budynku Domu Strażaka obsługiwany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”, codziennie w godzinach:

8.00 – 12.00 od wtorku do piątku
12.00 – 16.00 poniedziałek

TELEFON: 13 4398020, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 605 662 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla kogo?

Od 1.01.2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń
na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach
Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

3a)nieodpłatnej mediacji

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny, a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE BRZOZOWSKIM

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracam się z prośbą o czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Brzozowskiego. W okresie od dnia 19 marca do odwołania dyżury w ramach punktów NPP/NPO będą prowadzone wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 605662030 lub 134342645

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020r. został otwarty punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzozowie,

a od 1 września 2020r. planowane jest uruchomienie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nozdrzcu.

Jednocześnie informujemy, że nadal możliwe jest korzystanie ze zdalnej porady prawnej - rejestracja i informacje pod nr tel. 605 662 030